Avís Legal

En compliment de l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es mostra la informació general relativa a la web skumacoustics.com (d'ara endavant Skum Acoustics).

IDENTIFICACIÓN

  • Titular: Skum Acoustics, S.L.U
  • Domicili: C/ Doctor Reig 98, 08840 Viladecans
  • Contacte: info@skumacoustics.com
  • Telèfon: 931190354
  • Dades Registrals: RM de Barcelona, Tom 43573, Foli 1, Fulla 432591, Inscripció 1ª
  • CIF: B65958407
  • NIF EU: ESB65958407

ÚS DEL LLOC

El contingut de Skum Acoustics és ofert en qualitat de catàleg en línia, amb la finalitat de facilitar la comercialització i adquisició dels productes, que sota la seva denominació s'ofereixen, relacionats amb l'acústica i els seus accessoris.

L'Usuari, mitjançant l'accés a Skum Acoustics, comprèn i accepta totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen al present Avís Legal.

L'Usuari registrat és responsable de l'elecció, pèrdua, substracció o ús no autoritzat de les claus identificatives, obtingudes en el seu registre, i de les conseqüències que d'això es puguin derivar.

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. Així mateix, l'Usuari es compromet a no utilitzar la pàgina web amb finalitats il·lícites o contraris al contingut del present Avís Legal, a no danyar les dades de la pàgina web ni els seus continguts o impedir l'ús de la mateixa a altres usuaris.

RESTRICCIONS DE RESPONSABILITAT

Skum Acoustics es reserva el dret de modificar i corregir el contingut de la web sense previ avís. No assumeix responsabilitat pels danys i perjudicis que derivin de la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament dels serveis i de les limitacions temporals en l'accés als continguts.

Skum Acoustics vetlla per oferir el millor contingut possible, no obstant això, no garanteix l'exactitud i actualitat de les dades contingudes en el seu lloc web, així mateix, declina qualsevol responsabilitat en relació a la fiabilitat, utilitat o falses expectatives que aquest lloc web pogués produir, així com, els danys sorgits directa o indirectament per l'ús del mateix.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Skum Acoustics compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i vetlla per garantir un ús correcte de les mateixes en compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Trobarà les nostres condicions de confidencialitat en l'apartat 'Política de privacitat i cookies' de la pàgina web.

VINCLES A TERCERS

El present avís legal es refereix únicament a la pàgina web Skum Acoustics i els seus continguts, no sent aplicable als enllaços o hipervincles cap a tercers als quals es pugui accedir a través de la present pàgina web.

Skum Acoustics no és responsable del contingut de cap pàgina de destinació d'un enllaç o hipervincle, en aquests casos l'usuari passarà a estar regit per la política de privacitat i termes d'ús del nou lloc.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la web són titularitat exclusiva de Skum Acoustics, SLU. A títol enunciatiu que no limitatiu, textos, imatges, vídeos, animacions, dissenys, desenvolupaments de productes, marques, logotips i altres elements gràfics i sonors.

En cap cas, l'accés al lloc web implica la cessió de tals drets als usuaris. En conseqüència, es permet a l'Usuari fer un ús privat dels mateixos però en cap cas, podrà fer un ús comercial, reproduir-los més enllà de l'ús privat, alterar-los, distribuir-los o comunicar-los públicament.

Qualsevol ús diferent als establerts anteriorment, legitimarà a Skum Acoustics SLU, per a l'exercici de quantes accions emparin els seus legítims drets de propietat industrial i intel·lectual.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les relacions establertes entre Skum Acoustics i l’usuari es regiran per l’establert a la normativa espanyola vigent. Skum Acoustics i l’usuari, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur,, sotmetran qualsevol controvèrsia i/o litigi al coneixement dels Tribunals i Jutjats de Barcelona.

Avís Legal actualitzat a data: 07-08-2018.