Skac Adhesive

Ref: SKAC003

Adhesiu de muntatge per a la fixació de productes acústics.

Cartutxos de 300ml per fixar fins a 2 m2 de material.

No agredeix, sense olors!

5,55 €
Impostos inclosos
Quantitat
Disponible

Què és?

SKAC ADHESIVE és un adhesiu de muntatge en base aquosa, específicament seleccionat per la seva neutralitat, conté una sèrie de característiques que ho fan idoni per al muntatge d'escumes acústiques: és un adhesiu que no conté dissolvents, isocianats, ni silicones; no és tòxic ni inflamable; és inodor (no fa olor); a més, no ataca a l'escuma, és apte per al poliuretà i el poliestirè.

Una de les característiques més interessants de Skac Adhesive és la seva capacitat per ser desmuntat sense danyar la superfície de suport ni l'escuma. Tan sols és necessari utilitzar una espàtula per desprendre el panell amb facilitat. Les restes d'adhesiu, que es mantenen en el panell acústic, poden ser retirades d'una sola vegada estirant del producte sec; el panell acústic podrà ser reutilitzat sense sofrir danys.

Para què serveix?

Per la seva base innòcua, és un adhesiu indicat per a la fixació, sense claus ni cargols, de tot tipus d'escumes acústiques (poliuretà, poliestirè...), en les superfícies de suport més comuns de la construcció (formigó, maó, guix, pladur, fusta...), aconseguint una adhesió resistent.

  No és adequat per pegar sobre Polietilè (PE), Polipropilè (PP) o Tefló.
  No està recomanat per a superfícies impermeables, no poroses (pintures impermeables, esmalts, plàstics) o d'elevada rugositat (arrebossat de morter); en aquests casos es recomana fer una prova d’adherència prèvia.

Quin format té?

 • Cartutxos de: 300ml
 • Embalatge habitual: Variable
 • Aplicació: Pistola d'aplicació estàndard (silicona)

Quant necessito?

En general un cartutx Skac Adhesive té una aplicació d'aprox. 10ml (fil de ⌀5mm); és útil per a la fixació de 2 m2 de material acústic. Si bé, aquesta cobertura dependrà del mètode d'aplicació (fil/punts) i la superfície de suport.

Una fórmula senzilla per calcular els cartutxos necessaris és la següent:

 • Per superfícies de suport llises i regulars (pladur, fusta...)
  N.cartutxos = m2 de material / 2
 • Per superfícies de suport rugoses i irregulars (maó, pintura gotelé...)
  N.cartutxos = m2 de material / 1.5

Les taules següents representen una orientació del nombre de cartutxos Skac Adhesive recomanats per als diferents packs de producte.

ESCUMES ACÚSTIQUESVågor
(4 uts.)
Vågor
(10 uts.)
Jafra
(4 uts.)
Jafra
(8 uts.)
Jafra FR
(8 uts.)
Jafra FR
(12 uts.)
Skac Adhesive 2 cart. 5 cart. 2 cart. 4 cart. 2 cart. 2 cart.
ABSORBENTSHavsvåg
(8 uts.)
Havsvåg
(12 uts.)
Saha
(8 uts.)
Kino
(8 uts.)
Krossen
(32 uts.)
Krossen
(60 uts.)
Skac Adhesive 2 cart. 3 cart. 2 cart. 2 cart. 1 cart. 2 cart.
TRAMPES DE GREUSHavsvåg BT
(2 uts.)
Havsvåg BT
(4 uts.)
Havsvåg BT
(8 uts.)
Kubus
(4 uts.)
Kino BT
(4 uts.)
Skac Adhesive 1 cart. 1 cart. 2 cart. 1 cart. 1 cart.
KITS ACÚSTICSLitenJuniorFläktStorSeniorJätteBasskutt
Skac Adhesive 3 cart. 4 cart. 6 cart. 7 cart. 9 cart. 10 cart. 2 cart.

Característiques tècniques

Base: Emulsió acrílica

Consistència: Pasta tixotròpica blanca

Polimerització: Física, per evaporació de l'aigua

Densitat: 1.2 g/cm3

Formació 1ª Pell: 10 min

Temps d'assecat: 24 - 48 hores

Contingut en sòlids: 64 % (UNE 53356)

Resistència a la tracció: 7 N/mm2 (EN 205)

Temp. d'aplicació: +5 ºC a +35 ºC

Instruccions de muntatge

Eines: Pistola d'aplicació manual, tisores/cúter, guants de protecció, drap de neteja i cinta de paper (cinta de carrosser).

Preparació:

 • Neteja la superfície de suport amb un drap lleugerament humit per eliminar la pols i les restes de brutícia, que podrien provocar una deficient adhesió. Assegura't que la superfície es manté seca i suau.
 • Talla la cànula en bisell a aprox. 1,5cm de la punta per obtenir un fil de ⌀5mm; Talla la punta del cartutx. A continuació, enrosca la cànula a la punta del cartutx i insereix aquest en la pistola d'aplicació.

Aplicació:

 • Aplica un fil continu d'adhesiu al voltant del panell acústic, a uns 5cm (4 dits) de les vores.
 • Aplica més producte dibuixant una 'X' en el centre del panell; reforçarà la fixació.
 • Col·loca el panell acústic sobre la superfície de suport i pressiona fermament durant almenys 30'.
 • Utilitza unes tires de cinta de paper* per subjectar el panell durant el procés de curació de l'adhesiu. En muntatge vertical (paret) és suficient mantenir la subjecció durant 15-30min. En horitzontal (sostre) és recomanable mantenir la subjecció durant 24h.
 • La màxima resistència d'adhesió s'obté després de l'assecat complet, entre 24-48h.

* també pots utilitzar qualsevol altre tipus de cinta adhesiva...

Consells d'ús

A la imatge de la dreta es mostra el mètode d'aplicació estàndard i l'alternatiu.

Si la superfície de suport és irregular o no porosa, necessitaràs aplicar major quantitat d'adhesiu i/o major temps d'assecat. També pots provar amb el mètode alternatiu.

Skac Adhesive - Mètode estàndard Skac Adhesive - Mètode alternatiu

La imatge mostra el detall de tall de la cànula.

Una vegada usat, per conservar l'adhesiu sobrant, utilitza la punta tallada com un tap; atès que la cànula és de PE l'adhesiu no el fixarà.

Skac Adhesive - Detall cànula

Nota: Aquestes instruccions han estat desenvolupades específicament per a les particularitats d'ús de Skac Adhesive; en cas d'utilitzar un altre adhesiu, consulta els detalls d'aplicació amb el seu fabricant