Liten Pack

Ref: SKAK005S

Kit acústic per sales < 6m2.

Inclou: (8) Panells absorbents + (4) Trampes de greus.

Cobertura total: 4,32m2.

Opcions seleccionades:
CanviarTancar
254,00 €
Impostos inclosos
Panell
Quantitat
Disponible

Accessoris
LitenJuniorFläktStorSeniorJätte
< 6 m2
Liten Pack - Kit acústic
< 8 m2
Junior Pack - Kit acústic
< 10 m2
Fläkt Pack - Kit acústic
< 14 m2
Stor Pack - Kit acústic
< 17 m2
Senior Pack - Kit acústic
< 20 m2
Jätte Pack - Kit acústic

Què és?

Els kits de Skum Acoustics són combinacions dels nostres productes (panells absorbents, trampes de greus...), especialment seleccionades per abordar els principals problemes acústics, que són comuns a totes les sales, en un format assequible i fàcil d'utilitzar.

El Kit acústic LITEN PACK és el més petit de la família. Combina panells acústics i trampes de greus en una equilibrada proporció dissenyada per al condicionament acústic de les sales de grandària més petita, fins a 6m2.

Destacat:

 • kit acústic amb una cobertura total de 4,32m2.
 • Disseny de sala Live-End, Dead-End (LEDE).
 • Panells de 6,2cm d'espessor, un 24% més gruixuts que l'estàndard del mercat (5cm).
 • Escuma acústica d'alt rendiment i 28kg/m3 de densitat.

Què inclou el pack?

 • [ 8 ] Panells absorbents SAHA* de 60cm x 60cm x 6,2cm (2,88m2).
 • [ 4 ] Trampes de greus HAVSVÅG BT de 30cm x 30cm x 60cm (1,44m2).

* Opción: Panells absorbents HAVSVÅG per només + 5,95€!

Embalatge habitual:

 • (1) 62cm x 62cm x 33cm (0,13m3 / 4 Kg.)
 • (1) 62cm x 62cm x 32cm (0,12m3 / 4 Kg.)

Quin és el rendiment?

A continuació una comparativa del temps de reverberació estimat, en diferents rangs freqüencials (greus, mitjans i aguts), abans i després d'usar Liten Pack en una sala d'exemple*.

T. reverberació (s)T.lowT.midT.high
Sense tractar 1.9 1.5 1.3
+ Liten Pack 0.6 0.4 0.4

* Sala exemple: Recinte rectangular de 6m2, amb parets i sostre d'acabat arrebossat, sòl de parquet, presència d'una finestra i una porta de fusta. Altura sostre: 2,5m.

Què kit necessito?

La taula següent t'ajudarà a escollir el kit de condicionament acústic més adequat, en funció de la grandària de la teva sala i l'ús que li donaràs.

Instruccions:

 • A la columna 'm2', selecciona la fila que més s'aproxima a la grandària de la teva sala.
 • A la fila seleccionada, troba el codi de color en funció de l'ús que desitges.
 • El % t'indicarà la proporció de superfície de parets i sostre que cobrirà el kit seleccionat. A major %, menys reverberació.
Taula de Selecció - Kits Skum Acoustics
 
0% - 10% Insuficient / Baixa cobertura
10% - 20% Parcial / Trat. puntual
20% - 40% Sala de Control (LEDE)
40% - 60% Sala d'Enregistrament
60% - 80% Cabina vocal / doblatge
Dim. SalaModel de Kit acústic
A x L m2 LITEN JUNIOR FLÄKT STOR SENIOR JÄTTE
1,8 x 1,2 2,2 31% 41% 50% 67% 82% -
2,0 x 1,5 3,0 26% 34% 42% 56% 68% 84%
2,2 x 1,7 3,7 23% 30% 37% 50% 60% 74%
2,4 x 1,9 4,6 20% 27% 33% 44% 54% 66%
2,6 x 2,1 5,5 18% 24% 30% 40% 48% 60%
2,8 x 2,3 6,4 16% 22% 27% 36% 44% 54%
3,0 x 2,5 7,5 15% 20% 25% 33% 40% 49%
3,2 x 2,7 8,6 14% 18% 23% 30% 37% 45%
3,4 x 2,9 9,9 13% 17% 21% 28% 34% 42%
3,6 x 3,1 11,2 12% 16% 19% 26% 31% 39%
3,8 x 3,3 12,5 11% 14% 18% 24% 29% 36%
4,0 x 3,5 14,0 10% 13% 17% 22% 27% 34%
4,2 x 3,7 15,5 9% 13% 16% 21% 26% 31%
4,4 x 3,9 17,2 9% 12% 15% 20% 24% 29%
4,6 x 4,1 18,9 8% 11% 14% 18% 23% 28%
4,8 x 4,3 20,6 8% 10% 13% 17% 21% 26%

* La taula de selecció està basada en un disseny de sala tipus LEDE, considerant la superfície de tractament com la suma de les parets i el sostre.

* Els resultats s'obtenen mitjançant estimació sobre una sala estàndard rectangular amb parets i sostre d'acabat arrebossat, sòl de parquet, presència d'una finestra i una porta de fusta. Altura sostre: 2,5m.

En cas de dubte, consulta'ns! ens adequarem a les teves necessitats i pressupost.

L'objectiu fonamental que persegueix el condicionament acústic d'una sala és crear en aquesta un espai d'audició neutral, perquè les decisions preses en el procés de mescla - enregistrament es mantinguin fidels en els diferents entorns de reproducció posterior (cotxe, ràdio, reproductor mp3, equip Hi-Fi...)

Lamentablement la majoria de recintes, tant residencials com a comercials, són rectangulars amb parets paral·leles, la qual cosa, potencia l'aparició d'alguns fenòmens acústics com: reflexions primàries, ecos flotants, ones estacionàries i ressonàncies. Afortunadament, com coneixem l'existència d'aquests fenòmens, podem avançar-nos, predir el comportament i desenvolupar solucions per a cadascun d'ells.

En aquest apartat, es Detalln els principals problemes acústics que apareixen a les sales, per entendre el seu comportament, i mostrar com els Kits Acústics ens ajuden a controlar les seves conseqüències, transformant una sala d'acústica deficient, en un entorn més controlat i molt funcional per desenvolupar amb precisió la creativitat musical.

Principals problemes acústics

Des del punt de vista de l'oient, la recepció sonora respon al següent patró:

Gráfico - Sound Decay
 • Inicialment arriba l'ona sonora directa des de la font d'emissió.
 • Uns mil·lisegons després, les reflexions de primer ordre (1 rebot).
 • Finalment, el camp reverberant, reflexions d'ordre superior (2 o + rebots).

En una sala amb entorn controlat, la corba permet identificar de forma clara el so directe, les primeres reflexions i el camp reverberant.

Els tres fenòmens acústics comuns que alteren aquest comportament són:

ReflexionsEco flotantModes Ressonants
Gràfica - Reflexions primaries Gràfica - Eco flotant Detall - Modes ressonants

Reflexions Primaries

Les reflexions primàries són ones sonores d'alta intensitat que reboten en les superfícies més properes al punt d'escolta (parets i sostre); arriben a l’oient amb un lleuger desfasament respecte al so directe (per la diferència de distància recorreguda), provocant cancel·lacions de fase; efecte conegut com a filtre de pinta o 'combfilter'.

La col·locació estratègica dels absorbents acústics redueix la intensitat de les reflexions, atenuant l'efecte 'combfilter' i obtenint, de forma immediata, un espai d'escolta més 'net' i definit.

Aquest entorn, a més, redueix la fatiga acústica en disminuir l'activitat cerebral necessària per destriar el que és real (directe) del reflectit, la qual cosa, és d'agrair en llargues jornades de treball.

Reflexions primaries

Eco Flotant

Eco Flotant

És un tipus de ressò, altament molest i fàcilment perceptible, es produeix quan l'ona sonora rebota entre dues superfícies paral·leles reflectores. En sales vives (sense absorbents), l'ona sonora queda atrapada rebotant d'una superfície a una altra sense perdre quasi gens de intensitat, produint un ressò de to metàl·lic que a més de distorsionar l'escolta original, fins i tot, dificulta la localització de la font sonora (alteració d'imatge).

Els panells acústics resolen el problema atenuant la intensitat de l'ona en cada rebot sobre la superfície.

El disseny especial dels nostres absorbents acústics ajuda a millorar la difusió de l'energia reflectida en cada rebot, a mitjana i alta freqüència, descomponent l'ona en diverses reflexions de menor intensitat i diferents direccions de propagació.


Modes Ressonants

Quan una ona sonora rebota entre dues superfícies es produeix una interferència entre l'ona d'anada i l'ona de tornada; el resultat és conegut com a ona estacionària o mode ressonant.
En aquesta interferència, si ambdues ones coincideixen en fase, es sumen, produint un pic modal en la resposta en aquesta freqüència (i els seus harmònics); en canvi, si ambdues ones es troben en contra-fase, s'anul·len entre elles, creant una vall en la resposta de la sala.

Aquest fenomen és especialment problemàtic en baixa freqüència, ja que la seva presència és més aïllada i es concentra entorn de les freqüències fonamentals de la sala, alterant abruptament la resposta freqüencial, en funció de la posició d'audició dins de la mateixa sala.

La instal·lació de trampes de greus en les cantonades de la sala, permet reduir la intensitat a baixa freqüència i suavitzar els efectes de les ones estacionàries, per aconseguir un entorn d'audició més fidel i neutral.

Modes Ressonants

Observa les imatges particulars de cada Kit, hi trobaràs un detall de muntatge estàndard en una sala de demostració, la qual, té les dimensions màximes recomanades en cada cas. Pots adoptar els conceptes del muntatge de demostració a les particularitats de la teva sala.

Concepte disseny LEDE

Els Kits Acústics de Skum Acoustics estan configurats pensant en aconseguir una aproximació a la filosofia de disseny de sales Live-End, Dead-End (LEDE).

La filosofia LEDE, gràcies a la simplicitat de concepte i la polivalència, que permet adaptar-la a multitud d'espais, s'ha popularitzat durant les últimes dècades fins a convertir-la en el patró de referència de disseny en els 'home studio'.

La idea fonamental del disseny LEDE és crear una zona d'escolta (sweet spot) neutral i equilibrada, perquè les produccions puguin ser reproduïdes correctament en equips fora de l'estudi.
Per a això, la filosofia consisteix a dividir la sala en dues seccions; la frontal (dead-end), on habitualment es troben els monitors, concentra la major part del material acústic per absorbir les reflexions primàries, obtenint un elevat ràtio del so directe sobre el reflectit, amb això, es redueix l'alteració de la mescla directa.

La secció posterior (live-end) no conté absorció, és més 'viva', per aportar a la mescla sensació d'espai i naturalitat. Algunes variants adopten, en aquesta secció posterior, la instal·lació de difusors acústics amb la finalitat de trencar les reflexions i crear un camp reverberant més difús.

Detall - LEDE Design Criteria

Consells bàsics per a màxim rendiment...

Hi ha una sèrie de pràctiques de muntatge comuns, molt útils per obtenir el màxim rendiment en la instal·lació d'un kit acústic a la teva sala, a continuació et mostrem algunes imprescindibles...

Detall - Balanç Estèreo Detall - Punt escolta & Punt Focal

On situo la taula?

Pregunta fonamental, una mala elecció desvirtuarà per complet el resultat; per decidir-te tingues en compte...

Balanç Estèreo: busca la simetria en el punt d'escolta, situa't en el punt mitjà entre les dues parets laterals. La distància cap a la paret ha de ser la mateixa al canal esquerre i al canal dret, en cas contrari, existirà un desfasament entre canals que alterarà la imatge estèreo.

Evita el centre de la sala: és un lloc on interactuen totes les ones estacionàries, el punt amb major alteració de la resposta de la sala. Si és possible, situa't proper a una paret, així evites la zona de major conflicte i facilites el disseny acústic.

Reflexions: facilita la instal·lació del material acústic, evita situar-te amb una finestra, un visor, una porta... en un lateral; recorda: simetria!

Difusió natural: Aprofita formes atípiques de la sala o mobiliari per utilitzar-ho com a element difusor en la part posterior, una prestatgeria...

Punt d'escolta & punt focal

La separació entre tots dos monitors i aquests amb el punt d'escolta ha de dibuixar un triangle equilàter (tots els costats iguals); els monitors, en realitat, han d'apuntar (focalitzar) a un punt situat uns 50cm per darrere del punt d'escolta.
Aquest 'truc' millora la imatge sonora.

El material acústic...

Alçada dels panells: en general és una bona idea col·locar el centre dels panells a l'altura en la qual es situen les oïdes. Una persona asseguda té les seves oïdes aprox. a 1.2m del terra, si està dempeus (p.ex. en una cabina de doblatge), l'altura sol rondar 1.6m - 1.7m.

Tècnica del mirall: és una tècnica que et facilitarà trobar el punt en el qual es produeixen les reflexions primàries. Necessitaràs un mirall i un ajudant.
1. Acomoda't al punt d'escolta.
2. El teu ajudant ha de desplaçar el mirall al llarg de la superfície reflectora, a l'altura de les teves oïdes.
3. Descobriràs el punt òptim, al qual has de col·locar els absorbents acústics, quan puguis veure el reflexe dels monitors al mirall.